ผลงาน/โครงการ


บรรยายเทคนิคการสืบสวนสอบสวน ให้แก่เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ