ผลงาน/โครงการ


...
ระบบ Smart T.V.

...
บรรยายเทคนิคการสืบสวนสอบสวน ให้แก่เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

...
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการสร้างทีม

...
สิทธิของผู้ถูกกล่าวหา โดย อาจารย์คณิต ณ นคร


ปรับปรุงพื้นที่บริเวณสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๕
โครงการฝึกพัฒนาทักษะ นักสืบสวนสอบสวนให้เป็นมืออาชีพ
โปรแกรมการบันทึกและสังเกตการณ์ห้องสอบสวน