โครงสร้าง

สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการประกอบด้วย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

บริหารงานคดี

นักสืบ

  • นักสืบ กลุ่ม1 หน่วยงานไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทบวง กรม และองค์การมหาชน
  • นักสืบ กลุ่ม2 หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

 

อัตรากำลัง

ข้าราชการ 12 คน
ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน
รวม 13 คน